Przejdź do treści

Kontakt

First Public Relations Sp. z o. o.

ul. Belgijska 11 
02-511 Warszawa
Tel.: (+48) 502 502 429
E-mail: first@firstpr.pl

NIP: 525-21-33-370
KRS 0000174640 
REGON: 016044114
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 400.000 zł