Menu

O inicjatywie

Z wieloletnich dyskusji na temat etyki w PR jasno wynika, że konieczne jest przyjęcie i wdrożenie kodeksu wyznaczającego uniwersalne normy etyczne dla naszej branży. Dotychczasowe próby nie zakończyły się propozycją rozsądnego usprawnienia żadnego z istniejących kodeksów ani stworzenia nowych norm. Uważamy, że w obliczu fundamentalnych zmian jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku public relations i mediów, jest to konieczne.

Kodeks Etyki

Specjaliści public relations, świadomi wysokich wymagań etycznych do wykonywania tego zawodu, przyjmują ten Kodeks i deklarują, że będą postępować zgodnie z jego postanowieniami w celu wykonywania swej pracy na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym oraz kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations.